Pääsivulle

OHJEITA OHJELMAPALVELUIHIN OSALLISTUVILLE ASIAKKAILLE

 

 

1. Ohjelmapalvelun tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen. Tuoteturvallisuuslaki (914/1986).

 

2. Lue ensin järjestäjän antamat ohjeet ja toimi ohjeiden mukaisesti.

 

3. Ilmoita etukäteen (lomakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdollisista liikkumisrajoitteista, sairauksista ja allergioista.

Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi.

 

4. Älä osallistu toimintoon johon et tunne pystyväsi. On järkevää osata kieltäytyä.

 

5. Sosiaalinen paine saattaa ajaa jotkut tekemään jotain sellaista, mistä he eivät selviydy.

 

6. Pidä huolta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nuorista!

 

7. Kysy järjestäjältä, voiko lapsesi osallistua. Noudata järjestäjän asettamia ikä- ja kokorajoja!

 

8. Käytä henkilönsuojaimia ja turvallisuusvälineitä!

Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan suojaamaan Sinua ja muita osallistujia.

 

9. Älä osallistu päihteiden vaikutuksen alaisena! Päihteiden alaisena yliarvioit kykysi ja tarkkaavaisuutesi on herpaantunut.

Ota myös huomioon, että punakulmaisella kolmiolla varustetut lääkkeet vaikuttavat yleensä reagointikykyyn ja ajosuoritukseen.

 

10. Muista huolehtia ohjelmapalvelunkin aikana perusturvallisuusasioista, joita ovat muun muassa

liikenteessä turvavyön käyttäminen, ajoneuvojen oikea kuormaaminen ja liikennesääntöjen noudattaminen.

Älä hyppää suin päin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä!

Huomioi tulta käsitellessäsi muut osallistujat ja noudata järjestäjän ohjeita.

 

11. Jos epäilet, voit kysyä palvelun tarjoajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta osaamisesta

(miten hän on hankkinut osaamisensa, mitä kursseja on suorittanut, työkokemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta.

 

12. Ammattitaitoinen ja asiaan vakavasti suhtautuva ohjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasioista.

 

13. Älä toteuta omin päin toimintoa, jonka olet nähnyt televisiossa tai ammattilaisen tekemänä.

Ammattilaisilla on toiminnan vaatimat erikoisvälineet ja he huolehtivat turvallisuusjärjestelyistä,

vaikka turvallisuustoimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi.

 

14. Tämän ohjelmapalvelun on tarkoitus tuottaa Sinulle positiivisia elämyksiä.

Kantamalla oman vastuusi ja toimimalla turvallisesti, voit vaikuttaa siihen, että näin tapahtuu.

Palvelun turvallisuudesta on vastuussa palvelun järjestäjä. Epäillessäsi palvelun turvallisuutta voit

ilmoittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle, lääninhallitukseen tai Kuluttajavirastoon, puh. (09) 77 261.

Ilmoituksen voi tehdä myös Kuluttajaviraston www-sivuilla (www.kuluttajavirasto.fi).

 

Löytöretket "Turvallisesti - Luonnon ehdoilla"